Reportage

Petra Carlsson är frilansjournalist och fotograf och gör reportage om resor, kultur, 
ridning, hälsa och välmående. Förutom att skriva för olika tidningar och tidskrifter 
är hon författare till boken Fem dagar i Båstad (Filmkonst).

Petra har gått Poppius Journalistskola i Stockholm med inriktning fackpress samt 
bildjournalistik. Hon har också gått ett år på Kulturamas fotoskola i Stockholm. 
Petra har också studerat Filmvetenskap vid Stockholms Universitet samt 
det tre åriga Öst- och Sydöstasienprogrammet vid Lunds Universitet med språkinriktning indonesiska.